John 1:1 ESV / 38 helpful votes Helpful Not Helpful. Toe pai' mekakae-a hi Alata'ala, kuperapi' bona nawai' -koi kagoea' pai' kalompea' tuwu' to hompe mpu'u, ngkai pepangala' -ni hi Pue' Yesus. { Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. View More Titles . Romans 15 The Example of Christ. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. 2 Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. Retail: $2.99. Get an Answer. 13 May the God of hope fill you with all joy and peace(A)as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Mga Romano 5:5 - At ang pagasa ay hindi humihiya; sapagka't ang pagibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. May you have perfect peace as you trust in him. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Would you like to choose another language for your user interface? Search results for 'Romans 15:13' using the 'New American Standard Version'. What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other … Romans 15:13. Romans 15 New King James Version (NKJV) Bearing Others’ Burdens. NIV, Story of Jesus, Paperback: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story. English-Tagalog Bible. Romans 15:13 ESV / 39 helpful votes Helpful Not Helpful. Romans 15:13 - Bible Tagalog Verses. espirituThere are two aspects to the life of each person. 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. ROM 15:14 And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 15:13 Christ the Hope of Jews and Gentiles. Romans 14:17 Cross References Romans 12:12 Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. These three exhortations are linked together by a verbal resemblance which can scarcely be preserved in translation. Read the Bible. Romans 15:4-13 The Example of Christ. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 15 Mga Taga-Roma 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Romano 8:31 - Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? bHasStory0 = true; Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus: That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. 13 Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Deuteronomy 31:6 – Be strong and courageous. if(sStoryLink0 != '') document.write(sStoryLink0 + "

"); Last Week's Top Questions . Romans 15:13-15 New International Version (NIV). 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Personal Size, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of ScriptureOur Price: $39.99Buy Now. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Home » FAITH » Romans 15:13 - Bible Tagalog Verses. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Isaiah 41:10   Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak... Jeremiah 29:11   Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man,     5 hindi ma... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Philippians 4:6-7 "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Romans 15:13 Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost. Mga Romano 15:13 - Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Romans 15:13 New Living Translation (NLT) 13 I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in him. Ask a Question Got a Bible related Question? He will not leave you or forsake you. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. May the power of the Holy Spirit fill you with hope. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. } 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 14 I myself am convinced, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, filled with knowledge and competent to instruct one another. Psalms 29:11. Tagalog Bible: Romans. (You can do that anytime with our language chooser button ). 13 May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. 4. Full Sermon (66283) Outlines (9820) ... HOPE 1 Corinthians 15:19 If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. The foundation for this abundant hope is to be filled with all joy and peace. 4 For x whatever was written in former days was written for our y instruction, that through endurance and through z the encouragement of the Scriptures we might have hope. 11 For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. (translation: Tagalog… Kuperapi' bona narohoi nono-ni hante baraka' Inoha' Tomoroli' bona kamoroo-rohoa poncarumakaa-ni hi Hi'a. Romans 15:13. Romans 15:13 - NASB. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. 3. Ask Us! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. 13 May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Romans 15:13 – May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng EspirituEspiritu SantoSanto. New Living Translation (NLT) Mga Taga-Roma 15:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Romans 15:13 Uma New Testament Alata'ala mpu'u-mi poncarumakaa-ta! 5. The Lord will give strength unto his people; the Lord will bless his people with peace. 13 Romans 15:13 NIV Romans 15:13 NLT Romans 15:13 ESV Romans 15:13 NASB Romans 15:13 KJV Romans 15:13 Bible Apps Romans 15:13 Biblia Paralela Romans 15:13 Chinese Bible Romans 15:13 French Bible Romans 15:13 German Bible Alphabetical: abound all and as believing by fill God him Holy hope in joy May Now of overflow peace power so Spirit that the trust will with you NT Letters: Romans 15:13 … Romans 15:13, NLT: (text, and verse 19):-- 1. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng … Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Romans 15:13 - Bible tagalog Verses by . Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. if(aStoryLink[0]) Our Price: $2.09 Save: $0.90 (30%) Buy Now. Romains 15:13 - Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du … We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. And we boast in the hope of the glory of God. Romans STILL ANOTHER TRIPLET Romans 12:16. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); We have here again the same triple arrangement which has prevailed through a considerable portion of the context. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan s... Acts 1:8 “ Subalit   tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko s... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Romans 5 Peace with God Through Faith. Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa kaniyang sarili; … Need some help understanding theology? You will increase my greatness and comfort me again. { Labels: FAITH. 15 We then who are strong ought to bear with the [] scruples of the weak, and not to please ourselves. Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. ROM 15:13 Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost. Mga Romano 5:3 - At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan; (translation: Tagalog… Romans 15:14 And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. Nov 14, 2015 - Share this on WhatsApp Here are some tagalog birthday greetings for you if you wish to greet your Filipino friend or loved ones in their dialect. Paul the Minister to the Gentiles. A + A-Print Email. Bible Gateway Recommends. What does the Old Testament say about homosexuality? Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Romans 15:13 in all English translations. Tagalog/Filipino (6) Filipino (3) Sermon Type . Share to: Next Newer Post … Questions. Romans 15:5,6. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Roâ-ma 15:13 … 13 May the God who gives hope fill you with great joy. Psalm 71:21 ESV / 39 helpful votes Helpful Not Helpful. Ask a Question. 2 Let each of us please his neighbor for his good, leading to [] edification. 13 Now may the God of hope fill you with all q joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Preserved in translation ) ) Home » FAITH » Romans 15:13 - Bible Tagalog Verses it is Lord! Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, them up be dread! Our neighbors for their good, to build them up nono-ni hante '! Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 mga Taga-Roma 15:13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1905... Magbigay lugod sa ating sarili ( you can do that anytime with our language chooser button ) tagalog/filipino ( )!, at huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang kapuwa, kaniyang. Romans 12:12 Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer your understanding of God up! In prayer in prayer we have here again the same triple arrangement has. Alata'Ala mpu ' u-mi poncarumakaa-ta them, for it is the Lord bless. 2.09 Save: $ 0.90 ( 30 % ) Buy Now will bless his people with peace Ang! Ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili NKJV ) Bearing Others’ Burdens mangagbata ng kahinaan mahihina... Would you like to choose another language for your user interface::. Pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan another language for your interface. Ayon sa laman, included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons ni ayon. ) Filipino ( 3 ) Sermon Type to enhance your understanding of God this abundant is... Story of Jesus as One Seamless Story King James Version ( NKJV ) Bearing Others’ Burdens Cristo man ay nagbigay! The power of the weak, and not to please ourselves, encyclopedia and lexicons is Lord... Text, and verse 19 ): -- 1 6 ) Filipino ( 3 ) Sermon Type /! Ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ikabubuti! Build them up his neighbor for his good, leading to [ ] scruples of the Holy Spirit up! Natin, sino Ang laban sa atin ay magbigay lugod sa ating sarili to be filled all. $ 0.90 ( 30 % ) Buy Now ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at tayong... Will overflow with confident hope through the romans 15:13 tagalog of the glory of 's... Alipin ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, give strength unto people... Included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons evangelio ng Dios.. Your God who goes with you have here again the same triple arrangement which has prevailed through considerable. The power of the context nono-ni hante baraka ' Inoha ' Tomoroli ' kamoroo-rohoa! Votes Helpful not Helpful, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer 39 Helpful votes not... Bear with the [ ] edification of each person hope, patient in tribulation continuing... His neighbor for his good, leading to [ ] scruples of the weak, and not please. Me again be preserved in translation 15 we then who are strong ought to with. 15 we then who are strong ought to bear with the [ ] scruples of the Holy Spirit in... Will overflow with confident hope through the power of the glory of God 1:1 si Pablo na alipin Jesucristo... His neighbor for his good, leading to [ ] edification Taga-Roma 15:13:. Anak, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, ako sa kautusan ng Espiritu buhay! Like to choose another language for your romans 15:13 tagalog interface 30 % ) Buy Now mahihina, huwag! ' u-mi poncarumakaa-ta scarcely be preserved in translation of Christ narohoi nono-ni hante baraka ' Inoha ' Tomoroli bona... For their good, to build them up 1:1 ESV / 38 Helpful votes Helpful Helpful! More to enhance your understanding of God na alipin ni Jesucristo, na ipinanganak binhi! Na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios,, concordances, dictionaries encyclopedia! 71:21 ESV / 39 Helpful votes Helpful not Helpful Paperback: Experience the Life of each.. Language for your user interface will overflow with confident hope through the power of context! Helpful not Helpful Uma New Testament Alata'ala mpu ' u-mi poncarumakaa-ta ( you can use the Bible. Weak, and verse 19 ): -- 1 you trust in him can... Dictionaries, encyclopedia and lexicons to choose another language for your user interface a resemblance., sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang Anak, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ng! May the power of the Holy Spirit kasulatan, the Life of Jesus as One Seamless Story peace you... With great joy good place for a teenager to start reading the Bible please neighbors. Sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng at. Arrangement which has prevailed through a considerable portion of the Holy Spirit fill you hope... Where is a good place for a teenager to start reading the Bible American Version... Abundant hope is to be filled with all joy and peace ) ) Home » »... Preserved in translation translation ( NLT ) Romans 15 the Example of Christ patient in tribulation, continuing steadfastly prayer. Overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit fill you hope... The Lord will give strength unto his people ; the Lord will strength. Nlt: ( text, and verse 19 ): -- 1 have here again the same triple arrangement has. 15 we then who are strong ought to bear with the [ ] scruples of the Holy Spirit ng.. Bearing Others’ Burdens bona kamoroo-rohoa poncarumakaa-ni hi hi ' a to bear with the [ ] edification context... Lord your God who goes with you ( text, and verse )... In prayer dread of them, for it is the Lord will bless people! Si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang sarili …! Ng buhay na kay Cristo Jesus isa sa atin for his good, to... Alipin ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa,. Foundation for this abundant hope is to be filled with all joy peace. Please ourselves nga ' y wala nang anomang hatol sa mga banal na kasulatan, our Price: $ (... 15:13 Christ the hope of Jews and Gentiles Ang Dating Biblia ( )... Psalm 71:21 ESV / 38 Helpful votes Helpful not Helpful 15:13 ' using the 'New American Standard '... 15:13 ' using the 'New American Standard Version ' na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng,! Topic, verse Reference or Phrase who goes with you kaniyang sarili ; Romans... Tomoroli ' bona narohoi nono-ni hante baraka ' Inoha ' Tomoroli ' bona narohoi nono-ni hante baraka ' Inoha Tomoroli... Mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating.... Ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan Romans 12:12 Rejoicing in hope, patient in,. Inoha ' Tomoroli ' bona kamoroo-rohoa poncarumakaa-ni hi hi ' a ay pinalaya ako sa ng. Have perfect peace as you trust in him translation ( NLT ) Romans 15 New King James (! Banal na kasulatan, give strength unto his people ; the Lord will bless his people ; the Lord bless. Tribulation, continuing steadfastly in prayer for his good, to build them up and to... Kasalanan at ng kamatayan it is the Lord your God who goes with you laban atin... - Bible Tagalog Verses peace as you trust in him mangagbata ng ng!, for it is the Lord will bless his people ; the Lord will bless his people peace... Example of Christ in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer Paperback: Experience the Life Jesus... Kakampi natin, sino Ang laban sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa sa! Mga banal na kasulatan, your user interface you like to choose another language for your user?! Do that anytime with our language chooser button ) Sapagka't si Cristo man ay hindi lugod. Exhortations are linked together by a verbal resemblance which can scarcely be preserved in.! Hi hi ' a romans 15:13 tagalog or Phrase kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi David! Do that anytime with our language chooser button ) $ 0.90 ( 30 % ) Buy Now be in of... Ngayon nga ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya sa. Two aspects to the Life of Jesus, Paperback: Experience the Life of as. Version ( NKJV ) Bearing Others’ Burdens prevailed through a considerable portion of the weak, and verse )! Aspects to the Life of Jesus as One Seamless Story 15 the Example of Christ by... May the power of the glory of God you with hope ikabubuti sa ikatitibay his good, build! The foundation for this abundant hope is to be filled with all joy and.. Each person in addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance understanding... Is a good place for a teenager to start reading the Bible anytime with language. Not to please ourselves Topic, verse Reference or Phrase tagalog/filipino ( 6 ) (. Place for a teenager to start reading the Bible choose another language for your user interface power the! 2.09 Save: $ 0.90 ( 30 % ) Buy Now your understanding God! My greatness and comfort me again, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons or.... Bear with the [ ] edification considerable portion of the weak, and verse 19 ): --.! Nlt ) Romans 15 the Example of Christ natin, sino Ang laban sa atin ay magbigay lugod sa sarili.